Για να δημιουργήσουμε μια καλή συνεργασία και ένα όμορφο κλίμα, όπου θα αισθανόμαστε όλοι όμορφα για να φροντίσουμε το σώμα μας με τον καλύτερο τρόπο!

🔸 Φερόμαστε με όμορφο τρόπο στους συνασκουμενους μας.
🔸 Ερχόμαστε στην ώρα μας και φεύγουμε την ώρα που τελειώνει το μάθημα.
🔸Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 55′.
🔸Οι συνδρομές είναι μηνιαίες ή τρίμηνες και καταβάλλονται στην αρχή του μήνα πριν την έναρξη των μαθημάτων.
🔸Για τα μαθήματα Dance Fitness και για λόγους υγιεινής, χρειάζεται να έχουμε ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια μόνο για το μάθημα.
🔸Για τα μαθήματα Aerial είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης.
🔸Σε περίπτωση που χάνονται μαθήματα με ευθύνη του ασκούμενου μπορούν να αναπληρωθούν μέχρι τη λήξη της συνδρομής.
🔸Σε περίπτωση ακύρωσης είναι απαραίτητη η τηλεφωνική ενημέρωση τουλάχιστον 4 ώρες πριν. Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο μάθημα χωρίς ενημέρωση το μάθημα θα χρεώνεται σαν παρουσία.Σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας.